Misja Przyroda 2015

Misja Przyroda 2015 ukończona! Zielone szkoły w parkach narodowych dobiegły końca.

W tegorocznej edycji projektu wzięło udział ponad 220 szkół podstawowych i gimnazjów z całego kraju. Po wiedzę i przygodę, na pięciodniowe bezpłatne zielone szkoły, wyjechało 7.200 uczniów. Projekt był realizowany we współpracy ze wszystkimi 23 Parkami Narodowymi.

Głównym celem „Misji Przyroda” jest budowanie wśród młodzieży wiejskiej świadomości i poczucia odpowiedzialności za środowisko przyrodnicze własnego regionu i kraju. W ramach  zajęć  uczniowie wcielają się w rolę odkrywców i badaczy, poznając przy tym walory przyrodnicze wybranego parku narodowego i jego najbliższej okolicy.

Dzięki atrakcyjnej formule programu, łączącej naukę, gry i zajęcia terenowe, uczniowie szybciej i chętniej przyswajają wiedzę przyrodniczą. W I etapie programu wspólnie z nauczycielem  wyruszają na wyprawę do parku narodowego, w którym, korzystając z doświadczenia i wiedzy pracowników parku oraz jego zasobów, uczestniczą w zajęciach terenowych i eksperymentach przyrodniczych. Jednocześnie, jako „reporterzy przyrody”, każdego dnia zamieszczają swoje relacje na specjalnie dedykowanym profilu na Facebooku. Z najciekawszych wpisów powstaje gazetka „Misja Przyr(g)oda”, która trafia do szkół w ramach podsumowania programu. W II etapie, już po powrocie do szkoły uczniowie realizują projekt, którego celem jest zaprezentowanie walorów przyrodniczych najbliższej okolicy.

Ciągle pokutuje dość powszechne przekonanie, że dzieci i młodzież ze wsi mają częstszy i łatwiejszy kontakt z przyrodą – mówi Marek Zagórski, prezes Fundacji Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej. – Nic bardziej mylnego. Na przykład na tak zwane „zielone szkoły” młodzi mieszkańcy wsi nie wyjeżdżają prawie wcale. Zresztą przeciętnie wycieczka szkolna w przypadku uczniów z małych miejscowości trwa jeden dzień.  Podobnie rzecz ma się ze znajomością Parków Narodowych, które choć czasami są tuż za progiem, nie są znane. Dlatego zdecydowaliśmy się zrealizować ten projekt: aby wzbudzić u młodych mieszkańców wsi poczucie dumy z otaczającej ich przyrody, rozbudzić zainteresowanie nią i dać możliwość poznać jej piękno i złożoność. Chcieliśmy też dać im możliwość wyjazdu na ciekawe, dobrze przygotowane i zorganizowane zajęcia. I chyba nam się udało.

Te słowa zdaje się potwierdzać opinia dr Joanny Bober, która odpowiadała za realizację projektu w Białowieskim Parku Narodowym:
Myślę, że program zakończył się sukcesem. Jego wielką zaletą jest możliwość stosowania innych niż szkolne metod pracy z Uczniem. Tutaj – inaczej niż w szkole – to uczeń przejmuje inicjatywę.
Pracownik Parku stymuluje myślenie o przyrodzie, uczeń zaś jest badaczem, prowadzi obserwacje, docieka. Cenny jest każdy pomysł ucznia, nawet ten najbardziej nietuzinkowy. O pozytywnym odbiorze programu przez uczniów może świadczyć fakt, że część z nich nadal utrzymuje z nami kontakt poprzez media społecznościowe, mimo że minęło już parę miesięcy od ich pobytu na „Misji Przyroda” w Białowieskim Parku Narodowym.

Już wkrótce przedstawimy wyniki ankiet ewaluacyjnych, w których uczniowie i nauczyciele wyrażali swoje opinie o projekcie.