Znamy laureatów konkursu dla gimnazjalistów!

Serdecznie dziękujemy za nadesłanie tak fantastycznych prac konkursowych. Zdajemy sobie sprawę jak wiele pracy i energii kosztowało opracowanie ścieżek przyrodniczych, jednak nagrodzić mogliśmy jedynie pięć ze stu projektów.

Największą liczbę punktów i tym samym nagrodę główną w ramach konkursu na ścieżkę skarbów przyrody i kultury po swojej najbliższej okolicy w ramach projektu „Misja Przyroda-Zielone Szkoły w Parkach Narodowych” otrzymała praca:
„ŚCIEŻKĄ ROWEROWĄ PRZEZ PARKOWO I SŁOMOWO” – odkryj mało znane osobliwości przyrody i kultury tych miejsc, przygotowana przez uczniów z Gimnazjum w Parkowie pod opieką p. Izabeli Węgrzak – Przybylskiej:
Prezentacja

Komisja Konkursowa przyznała również 4 wyróżnienia dla prac:
Bogacki questing „Nieodkryte szlaki”, autorstwa uczniów z Publicznego Gimnazjum nr 2 w Bogacicy pod opieką p. Piotra Noculaka:
Bogacki questing
„Nieodkryte szlaki” „BIALSKI SZLAK”, autorstwa uczniów z Gimnazjum im. Adama Mickiewicza w Białej Rawskiej, pod opieką p. Darii Frączak:
BIALSKIE SZLAKI
WĘDRUJ Z NAMI  LASAMI I POLAMI, autorstwa uczniów Gimnazjum Publicznego w Jastkowicach, pod opieką p. Wioletty Kurlej:
QUESTING

Od dawnych Słowian do Natury 2000, autorstwa uczniów Publicznego Gimnazjum w Zespole Szkół w Życzynie, pod opieką p. Wiesławy Stoń:
OD DAWNYCH SŁOWIAN DO NATURY 2000 Publiczne Gimnazjum w Życzynie

W ocenie brane były pod uwagę takie kryteria jak: pomysłowość pracy, walory poznawcze ścieżki i dokładność jej opisu, ilość uwzględnionych obiektów oraz estetyka. Dodatkowym kryterium była questowość projektu.

W tym miejscu chcielibyśmy POGRATULOWAĆ wszystkim uczniom zaangażowanym w przygotowanie prac konkursowych! Swoją misję wykonali na 6 „z plusem”!!
SERDECZNIE dziękujemy też wszystkim nauczycielom – opiekunom, którzy wspierali uczniów w przygotowaniu niezwykłych ścieżek przyrodniczo-kulturowych.