Laureaci

I miejsce:
„ŚCIEŻKĄ ROWEROWĄ PRZEZ PARKOWO I SŁOMOWO” – odkryj mało znane osobliwości przyrody i kultury tych miejsc, przygotowana przez uczniów z Gimnazjum w Parkowie pod opieką p. Izabeli Węgrzak – Przybylskiej:
Prezentacja

Wyróżnienia:
Bogacki questing „Nieodkryte szlaki”, autorstwa uczniów z Publicznego Gimnazjum nr 2 w Bogacicy pod opieką p. Piotra Noculaka:
Bogacki questing

„Nieodkryte szlaki” „BIALSKI SZLAK”, autorstwa uczniów z Gimnazjum im. Adama Mickiewicza w Białej Rawskiej, pod opieką p. Darii Frączak:
BIALSKIE SZLAKI

WĘDRUJ Z NAMI  LASAMI I POLAMI, autorstwa uczniów Gimnazjum Publicznego w Jastkowicach, pod opieką p. Wioletty Kurlej:
QUESTING

Od dawnych Słowian do Natury 2000, autorstwa uczniów Publicznego Gimnazjum w Zespole Szkół w Życzynie, pod opieką p. Wiesławy Stoń:
OD DAWNYCH SŁOWIAN DO NATURY 2000 Publiczne Gimnazjum w Życzynie