Opis, cele projektu

„Misja Przyroda – Zielone Szkoły w Parkach Narodowych” to cykl zajęć przyrodniczych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów, którego celem jest budowanie świadomości i poczucia odpowiedzialności za środowisko przyrodnicze własnego regionu i kraju oraz akceptacji dla terenów chronionych: parki narodowe i obszary Natura 2000. W ramach  zajęć  uczniowie wcielają się w rolę odkrywców i badaczy, poznając przy tym walory przyrodnicze wybranego parku narodowego i jego najbliższej okolicy.

Zajęcia odbywają się w III etapach:

  • I etap: zajęcia przygotowujące do wyjazdu do parku narodowego (2 godziny dydaktyczne). W ramach I etapu uczniowie dowiedzą się o celach projektu, jego założeniach edukacyjnych, a także zostaną wprowadzeni w fabułę projektu. Ich zadaniem będzie przygotowanie informacji o parku narodowym, do którego udadzą się na zajęcia edukacyjne.
  • II etap: 5-dniowy wyjazd do parku narodowego. W ramach tego etapu uczniowie wyruszą na zieloną szkołę i wezmą udział w zajęciach terenowych oraz doświadczeniach przyrodniczych. Jednocześnie, jako reporterzy gazety „Misja Przyr(g)oda”, każdego dnia będą zamieszczali swoje relacje na specjalnie dedykowanym profilu na Facebooku.
  • III etap: zajęcia po powrocie z parku narodowego (10 godzin dydaktycznych) – przygotowanie pracy konkursowej.

W ramach projektu pokrywane są koszty:

  • transportu na zieloną szkołę,
  • zakwaterowania i wyżywienia podczas zielonej szkoły,
  • ubezpieczenia dla uczestników (uczniowie i nauczyciele) zielonej szkoły,
  • wynagrodzenia dla nauczyciela-koordynatora za 12 godz. dydaktycznych w I i III etapie (45 zł brutto za 1 godz. lekcyjną). Wynagrodzenie nie obejmuje pracy podczas zielonej szkoły.

W ramach projektu fundacja NIE POKRYWA kosztów wynagrodzenia 3 nauczycieli – opiekunów na zielonej szkole.

OBOWIĄZKOWE SZKOLENIE dla nauczycieli-koordynatorów wyznaczonych przez Gminę odbędzie się w dniach:

  • 13 – 15 marca 2015 – dla nauczycieli szkół podstawowych,
  • w sierpniu 2105 – dla nauczycieli gimnazjów.

Koszty związane z dojazdem na szkolenie, zakwaterowaniem, wyżywieniem, materiałami dydaktycznymi pokrywane są ze środków projektu.