Rekrutacja

Rekrutacja do projektu została zakończona.

Wyniki rekrutacji: Lista zakwalifikowanych gmin i szkół

Nasza fundacja otrzymała również pozytywną decyzję dotyczącą zwiększenia dofinansowania projektu „Misja Przyroda – Zielone Szkoły w Parkach Narodowych” dla kolejnych 60 gmin, które będą mogły wziąć udział w zajęciach. Z związku z tym poniżej publikujemy listę rezerwową, która po podpisaniu umowy o dodatkowe dofinansowanie, będzie mogła zostać zakwalifikowana do projektu:

Gminy – Szkoły podstawowe

Gminy – Gimnazja