Zadania nauczyciela

Do zadań nauczyciela-koordynatora należy:

 1. Realizacja projektu w szkole w trzech etapach:
 • I etap – 2 godziny dydaktyczne (wprowadzenie uczniów w fabułę projektu),
 • II etap – 5 dni (poniedziałek – piątek) wycieczka edukacyjna na zasadach zielonej szkoły w parku narodowym,
 • III etap – 10 godzin dydaktycznych zajęć pozalekcyjnych, prowadzonych po powrocie z wycieczki.
 1. Przeprowadzenie 12 godzin (lekcyjnych) zajęć pozaszkolnych, w ramach etapu I i III.
 2. Udział w obowiązkowym szkoleniu, które odbędzie się w dniach 13-15 marca 2015 roku (nauczyciele ze szkół podstawowych) oraz w sierpniu 2015 roku (nauczyciele z gimnazjów). Koszty udziału w szkoleniu (zakwaterowanie, wyżywienie, materiały dydaktyczne), jak również zryczałtowane koszty dojazdu na szkolenie w wysokości 150 zł, zostaną sfinansowane przez Fundację.
 3. Przygotowanie i gromadzenie dokumentacji:
 • związanej z udziałem uczniów w projekcie (dziennik obecności, oświadczenia rodziców o zgodzie na udział w Projekcie),
 • wycieczki edukacyjnej do parku narodowego.
 1. Złożenie sprawozdania z przeprowadzonych zajęć oraz w/w dokumentacji.
 2. Bieżący kontakt z Fundacją.

Wszelkie szczegóły dotyczące współpracy określa umowa:

UMOWA Z NAUCZYCIELEM